Abhazya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu

Abhazya’da devlet televizyonunun kurulmasında 1977-1978 olayları büyük etken olmuştur. Bu tarihlerde Abhaz toplumunun önde gelen yazarları hükümete mektup yazarak, Gürcü hükümetinin Abhaz halkının gürcü etnik kültüründe kaybolmasını, asimile olmasını hedefleyen politikasına karşı olduklarını belirttiler. Gürcistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Plenumu talimatı ile bölge parti komitesi mektupta belirtilen gerçekleri inkâr eder ve mektubu yazanları kınar. Otonom devletin yerli halkı plenumun bu kararını halkın haklarını ihlal, milli özgürlük ve egemenliğini kısıtlama çabası olarak kabul eder. Abhazya genelinde miting ve eylemler başlar.  Merkezi yönetimi  örgütsel ve ekonomik önlemler ile etnik çatışma çıkarmaya çalışır.
Son gelişmeler
İlan ve Tebrik Mesajları
Abhazya Devlet Başkanlığı seçimleri - 2014